Siły zbrojne Turcji

Przeciętny obywatel postrzega Turcję jako państwo turystyczne, troszeczkę zacofane(typowy stereotyp) – w rzeczywistości jednak jest całkowicie inaczej, ponieważ przychodzi z rolnictwa oraz przemysłu dają ogromne możliwości, które notabene są wykorzystywane. Mało, kto wie, że armia turecka jest szóstą co do wielkości na świecie(!). Liczba zawodowych żołnierzy sięga prawie miliona – dodatkowo rocznie przeznaczane są miliardy dolarów na dozbrajanie i unowocześnianie armii. Tej sytuacji nie ma co porównywać z naszą, ponieważ trudno byłoby znaleźć jakikolwiek wspólny mianownik tych jakże różnych gospodarek. Zmieniając trochę temat religia w Turcji, jako tako nie stanowi problemu, ponieważ znakomita większość(99%) społeczeństwa to muzułmanie. W tych szacunkach jednak istnieje pewien szkopuł – mianowicie, jeżeli ktoś nie deklaruje przynależności do jakiejś religii automatycznie jest klasyfikowany, jako muzułmanin – co oczywiście zawyża statystyki. Ogólnie rzecz biorąc i jednocześnie reasumując gospodarka turecka jest prawidłowo zorganizowana, ponieważ wykorzystuje wszystko dostępne dobra.